Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Inkubatory przedsiębiorczości

Funkcjonujące inkubatory w województwie opolskim:

 

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości    
 

ul. Zamkowa 4

47 -100 Strzelce Opolskie

www.inkubator.strzelceopolskie.pl

e-mail: inkubator@strzelceopolskie.pl

tel. 77 887 30 00
     

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

 inkubator@powiatkluczborski.pl

 

ul. Sienkiewicza 22,
46-200 Kluczbork

www.inkubatorkluczbork.pl

77 456 32 60

 

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej

 b.kipigroch@po.opole.pl

 

45- 047 Opole
ul. Waryńskiego 4, p. 11

www.inkubator.po.opole.pl

77 454 35 33 wew. 58

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego

inkubator@uni.opole.pl

 

Dom Studenta "Kmicic" 45-054 Opole,
ul. Grunwaldzka 31

http://www.inkubator.uni.opole.pl

77 452 74 57

 

Inkubator Przedsiębiorczości SPP

biuro@spp.opole.pl

 

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

http://www.spp.opole.pl

 

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

piotr.habowski@inkubatory.pl

 

ul. Kośnego 72
45-372 Opole

http://aipopole.pl

696 525 172

 

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku

 ryszard.zwojewski@prudnik.pl

 

48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 3

http://prudnik.pl/11/informator_dla_inwestorow.html

 

 

Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości

ujazd.inkubator@interia.eu

 

ul. Sławięcicka 19,
47-143 Ujazd

www.ujazd-inkubator.pl

774 048 750

 

 

Inkubatory przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez:

 • dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą,
 • usługi wspierające biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne,
 • kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.

W praktyce mamy do czynienia z ośrodkami wielofunkcyjnymi podejmującymi działania na rzecz pomocy małym prywatnym firmom. Głównym kryterium wyodrębnienia tej grupy ośrodków innowacji i przedsiębiorczości jest oferta zróżnicowanej powierzchni pod wynajem lub dzierżawę dla MSP.

Głównym celem inkubatora przedsiębiorczości jest pomoc nowopowstałej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubator to propozycja dla nowopowstających firm (nie starszych niż rok), o dużym potencjale wzrostu, tworzących nowe miejsca pracy i istotnych dla właściwego rozwoju lokalnego rynku. Kandydaci powinni spełniać dodatkowo następujące warunki:

 • mieć biznesplan i perspektywy samodzielnego rozwoju,
 • być gotowymi do współpracy z innymi lokatorami,
 • być w stanie generować zysk i odprowadzać podatki,
 • mieć potrzeby możliwe do zaspokojenia przez inkubator,
 • stosować nowe technologie i rozwiązania organizacyjne,
 • dysponować potencjałem sprzyjającym wzmocnieniu i zróżnicowaniu lokalnej gospodarki,
 • zatrudniać nie więcej niż 5 osób i oczekiwać powierzchni nie większej niż 250 m2,
 • nie szkodzić środowisku naturalnemu i innym lokatorom inkubatora.

Kluczowymi elementami sukcesu inkubacji przedsiębiorczości są:

 • zarząd, który organizuje środki i rozwija powiązania biznesowe, marketingowe i menedżerskie odpowiednio do potrzeb przedsiębiorców klientów,
 • stabilność organizacyjna i ekonomiczna przedsięwzięcia,
 • wspólne usługi biurowe, zaplecze techniczne i wyposażenie,
 • usługi wsparcia: szkolenia, doradztwo, mentoring, spotkania,
 • dobór klientów i proces przyspieszonego rozwoju, w wyniku czego przedsiębiorstwa stają się bardziej samodzielne oraz przygotowane do wyjścia z programu,
 • pomoc w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw,
 • budowa ponad lokalnych powiązań.

Nie ma jednego modelu inkubatora przedsiębiorczości, każde przedsięwzięcie musi mieć indywidualny charakter uwzględniający miedzy innymi:

 • poziom rozwoju, tradycje, kulturę przedsiębiorczości,
 • lokalny potrzeby i uwarunkowania,
 • elastyczne dostosowanie do lokalnych warunków,
 • specyficzne cele, różni założyciele i partnerzy.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podejmuje działania na rzecz wsparcia tworzenia i funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości, które stanowią najbardziej zaawansowaną i kompleksową formę instytucjonalną aktywizacji rozwoju lokalnego. Celem tych działań jest utworzenie sieci inkubatorów w powiatach województwa opolskiego, współpracujących ze sobą i uzupełniających się w ofercie usług.

Dlatego też w pierwszej połowie 2008 roku przeprowadzono badania kwestionariuszowe wśród wszystkich samorządów lokalnych (71 gmin oraz 11 powiatów ziemskich województwa opolskiego) dotyczące zamierzeń w zakresie tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości.
Wyniki badania dały obraz zapotrzebowania oraz zainteresowania tak ze strony instytucji publicznych, jak i podmiotów prywatnych (zwłaszcza nowo powstających firm) w temacie inicjatyw inkubatorowych.

W miesiącach wrzesień - listopad 2008r. przeprowadzono dwie tury spotkań konsultacyjnych w 9 powiatach, które wyraziły zainteresowanie i potrzebę pogłębiania wiedzy na temat inkubatorów. Spotkania dotyczyły praktycznych aspektów tworzenia tego typu instytucji oraz dały możliwość przedyskutowania konkretnych zapytań i wątpliwości zgłaszanych przez zainteresowanych samorządowców.

 

Bliższe informacje:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Tel. 077 40 33 642, e-mail: m.wozniak@ocrg.opolskie.pl


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard