Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

potencjał eksportowy czesko - polskiego pogranicza

POTENCJAŁ EKSPORTOWY CZESKO-POLSKIEGO POGRANICZA

 

Czesko-Polska Izba Handlowa z siedzibą w Ostrawie wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki od września 2011r. realizuje projekt pod nazwą: „Potencjał eksportowy czesko-polskiego pogranicza“ finansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. Projekt powstał z potrzeby rynku w celu wspierania wymiany handlowej na polsko-czeskim pograniczu.

W ramach projektu przewidziano warsztaty dla przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego zainteresowanych ekspansją na rynek czeski/polski. Pierwszy workshop pt.: „Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce”, adresowany do firm z Republiki Czeskiej, odbył się w dniu 27.10.2011r. w Hotelu Mercure w Ostrawie. Z kolei „Zagadnienia prawne i podatkowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej“ były tematem warsztatów dla opolskich przedsiębiorców, które odbyły się w dniu 16.11.2011r. w Opolu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  Podczas spotkań szczegółowo omówiono zagadnienia z zakresu prawa handlowego oraz systemu podatkowego obowiązującego na terenie Polski i Republiki Czeskiej. Poruszono m.in. takie kwestie jak: formalności, których należy dopełnić w związku z założeniem działalności gospodarczej, windykacja roszczeń, elementy prawa pracy, podatek dochodowy oraz VAT czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Czechami. Wskazano na podobieństwa i różnice występujące między polskimi a czeskimi przepisami. W roli prowadzących wystąpili eksperci reprezentujący dwie kancelarie prawne: polską – Wardyński i Wspólnicy oraz czeską - Kocián Šolc Balaštík. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw.

Na marzec 2012r. zaplanowano kolejne spotkanie w Ostrawie, z udziałem przedsiębiorców z obydwu krajów, służące nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz uzyskaniu aktualnych informacji na temat polsko-czeskiej współpracy gospodarczej.

 

Projekt „Potencjał eksportowy czesko-polskiego pogranicza” zakłada również stworzenie internetowej bazy danych stanowiącej platformę do nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami z terenu województwa opolskiego oraz Kraju Morawsko- Śląskiego. Funkcjonujący od stycznia 2012r. portal, dostępny na stronach internetowych: http://www.exportni-potencial.cz oraz http://www.potencjal-eksportowy.pl zawiera dane teleadresowe oraz krótką prezentację profilu działalności wraz z opisem oferowanych produktów/usług polskich i czeskich podmiotów gospodarczych. Dane przedsiębiorstw zamieszczane są nieodpłatnie w podziale na poszczególne branże: przemysł maszynowy, spożywczy, drzewny, chemiczny, budownictwo, energetyka, transport, turystyka, zdrowie, usługi oraz branża IT.

W przypadku zainteresowania zamieszczeniem danych teleadresowych Państwa przedsiębiorstwa w ww. bazie prosimy o kontakt:

po stronie polskiej:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

ul. Spychalskiego 1A,
45-716 Opole

tel.: 0048 (0) 77 403 36 41
fax: 0048 (0) 77 403 36 44

e-mail: m.wozniak@ocrg.opolskie.nsf.pl; a.zniszczol@ocrg.opolskie.nsf.pl
Strona www: http://ocrg.opolskie.nsf.pl

po stronie czeskiej:

Cesko-Polska Obchodní Komora

ul. Janáčkova 10
702 00 Ostrava
tel: 0042 0 596 612 230
fax: 0042 0 596 612 231
e-mail: cpok@opolsku.cz; b.kurzejova@opolsku.cz
Strona www: http://www.opolsku.cz


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard