Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

PUNKTY INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REGIONIE

Informacja na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, informacja na temat Unii Europejskiej

 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  Punkt Informacyjny Europe Direct (informacja na temat Unii Europejskiej).
  Wydział Wdrażania RPO WO 2007-2013
  ul. Spychalskiego 1A
  45-716 Opole
  tel/fax: 077/47 44 774
  info@ocrg.opolskie.pl
  www.ocrg.opolskie.pl

Informacja na temat dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" (Informacje na temat Programu Operacyjnego ,,Innowacyjna Gospodarka").
  ul. Damrota 4
  45-064 Opole
  tel. 077/ 456 56 00
  fax 077/ 454 40 97
  biuro@rif.opole.pl
  www.rif.opole.pl

 

 • Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Regionalny Fundusz Pożyczkowy
  Fundusz Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz dotacje w ramach Programu Operacyjnego ,,Innowacyjna Gospodarka").
  Fundusz Mikro - Pożyczkowy
  ul. Słowackiego 10
  45-364 Opole
  tel. 077/ 423 28 83-85, 423 28 93-94, 423 28 80
  fax 077/ 454 56 10
  rfp@fundacja.opole.pl
  www.fundacja.opole.pl

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 • Referat Europejskiego Funduszu Społecznego
  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 12 (I piętro)
  tel. 077/ 54 16 565, 568
  info@umwo.opole.pl

 

 • Regionalny Ośrodek EFS
  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
  ul. 1 maja 13/2
  45-068 Opole
  tel. 077/402 51 05
  fax. 077/402 51 15
  info_opole@roefs.pl

 

 

 

Informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 • Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole
  tel. 077/ 44 83 205,
  fax. 077/ 44 83 215
  info.prow@umwo.opole.pl

 

 

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Opolski Oddział Regionalny
  ul. Wrocławska 170 G
  45-836 Opole
  tel. 077/ 401 84 00-01
  opolski@arimr.gov.pl

 

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 • Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  (prowadzony we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej)
  ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
  pn. - pt. 8.00-18.00
  sob. 10.00-14.00
  tel.: 022 626 06 32, 626 06 33
  fax: 022 745 05 45
  punktinformacyjny@mrr.gov.pl

Wsparcie Przedsiębiorczości

 

Pomoc, wsparcie dla osób planujących założyć firmę

 

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Opolskim
  Pl. Kopernika 11a
  Collegium Maius p. 106a
  45-040 Opole

 

Instytucje otoczenia biznesu

 

 • Izba Rzemieślnicza
  ul.Katowicka 55
  45-061 Opole
  tel. 077/454-31-73
  fax 077/ 453-79-71 wew. 32
  info@izbarzem.opole.pl

 

 

Informacja na temat zakładania i prowadzenia firmy na terenie Unii Europejskiej

 • Enterprise Europe Network
  przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości"
  ul. Damrota 4
  45 -064 Opole
  tel. 077/ 442 61 45
  eic@rif.opole.pl
  www.rif.opole.pl

 

Poręczenia kredytów dla firm


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard