Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Projekt ponadnarodowy ORIS

       

   Międzynarodowy projekt pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship“ (Otwieranie Regionalnego Systemu Innowacji w Województwie Opolskim) realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczął się w kwietniu 2009 r.

   Celem projektu jest tworzenie efektywnego Regionalnego Systemu Innowacji na Opolszczyźnie poprzez otwarcie się na współpracę międzynarodową i korzystanie z wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń regionu partnerskiego projektu, Dolnej Austrii, która dwukrotnie potwierdziła pozycję europejskiego lidera w zakresie wdrażania innowacji, uzyskując nagrodę „The Award of Excellence for Innovative Regions” Komisji Europejskiej oraz nagrodę „Award for European most Innovative Region” Zgromadzenia Regionów Europy.

   Jednym z elementów projektu jest pilotażowa adaptacja austriackiego programu „Innovation Assistant” na Opolszczyźnie. Celem programu jest wzmocnienie współpracy między sferą nauki i biznesu.

   W ramach 3-miesięcznego pobytu w wybranych opolskich firmach, trzynastu doktorów/doktorantów opolskich uczelni – tzw. „Asystentów Innowacji” – zidentyfikowało innowacyjne rozwiązania, które mogą być wdrożone przez firmy, podnosząc poziom ich innowacyjności.

   Po zakończeniu pobytu „Asystentów Innowacji“ w firmach rozstrzygnięty został Konkurs na najlepszy Raport Asystenta Innowacji w ramach programu ’Innovation Assistant’. Laureatem konkursu został Pan Andrzej Lechowicz, który opracował innowacyjne rozwiązanie dla firmy - producenta elektroniki samochodowej. 

 

   22 lutego 2010 r. w Hotelu Festival odbyło się spotkanie ewaluacyjne, adresowane do instytucji zainteresowanych kontynuacją wdrażania programu „Innovation Assistant” w województwie opolskim. Celem spotkania była prezentacja sposobu adaptacji programu „Innovation Assistant" na Opolszczyznę, omówienie osiągniętych rezultatów oraz wniosków i zaleceń do zastosowania w przyszłości.

   Na zakończenie projektu opracowany został Przewodnik pt.”Adaptacja Programu Innovation Assistant na Opolszczyznę”, który zawiera rekomendacje partnerów projektu z Dolnej Austrii oraz wskazuje zasady dalszej realizacji Programu na Opolszczyźnie.

Konferencja podsumowująca

   10 marca 2010 r. w Hotelu „Mercure” w Opolu, odbyła się konferencja podsumowująca projekt ORIS, podczas której zaprezentowane zostały wyniki realizacji projektu. Przedmiotem konferencji była w głównej mierze ewaluacja projektu ORIS i działania pilotażowego - adaptacji programu „Innovation Assistant” na Opolszczyźnie. Partnerzy z Dolnej Austrii - pani Irma Priedl i pan Hans-Christian Jäger - bardzo dobrze ocenili sposób adaptacji programu „Innovation Assistant” oraz „aktywne podejście” zespołu projektowego OCRG we wdrażaniu projektu ORIS.

   Podczas konferencji wystąpiło trzech spośród 13 Asystentów Innowacji, którzy przedstawili przebieg ich pobytu i realizacji programu w firmach oraz omówili zaproponowane rozwiązania innowacyjne. Wystąpił również jeden z Przedsiębiorców, który wyraził bardzo pozytywną opinię o realizacji programu „Innovation Assistant”. Uczestnicy dowiedzieli się od zespołu projektowego w jaki sposób zrealizowano cele projektowe i jakie są rezultaty projektu.

   Kierownik projektu poinformowała uczestników o kontynuacji wdrażania zaadaptowanej dobrej praktyki - programu „Asystent Innowacji” - w województwie opolskim, natomiast pani Brygida Głąb - przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - przedstawiła szczegółowe informacje o konkursie na projekty zgodne z celami projektu ORIS, dotyczącym realizacji programu „Asystent Innowacji”. 

  6 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.2.1/2011sporządzoną po posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.2.1Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbyło się w dniach 28 październka – 1 grudnia 2011 r.
W konsekwencji przyjęte zostały do realizacji projekty trzech instytucji z Opola.:
•    Uniwersytetu Opolskiego – pn. Uniwersytecki Asystent Innowacji,
•    Politechniki Opolskiej – pn. „Innowacje w duecie: szansą na podniesienie konkurencyjności firm województwa opolskiego”,
•    Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL pn. - Od aspiracji do innowacji” – kontynuacja programu „Asystent Innowacji w województwie opolskim”.

Projekty mają za zadanie kontynuować program „Asystent Innowacji” na Opolszczyźnie.

Zespół projektu ORIS
Dział Innowacji
Małgorzata Zając (Starzec) – Kierownik projektu ORIS
Marcin Staniszewski – Specjalista ds. adaptacji programu „Innovation Assistant”
Email: oris@ocrg.opolskie.nsf.pl
Tel. 77441 9997

 
 

Projekt jest wpsółfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

               w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

dokumenty do pobrania


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard