Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy

 

O PROJEKCIE:

Projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy" to Projekt, który ma na celu rozwój współpracy gospodarczej na granicy czesko-polskiej, poprzez wzmocnienie więzi między przedstawicielami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i sektora publicznego. Dzięki efektywnej wymianie doświadczeń, informacji, zawiązywania nowych partnerstw i regularnego dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami współpracy gospodarczej na granicy czesko-polskiej przyczyni się on do wzmocnienia konkurencyjności i ekonomicznej wymiany. Celem szczegółowym projektu jest wyeliminowanie większości przeszkód umożliwiających przedsiębiorcom rozwój handlu trans granicznego, czemu będzie służyć stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy wspierającej rozwój kontaktów, zwiększenie ilości spotkań i przekazywania informacji pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, leżącymi na czesko-polskim pograniczu.

Projekt poprzez zaplanowane działania dotrze do trzech grup docelowych. Pierwsza składa się głównie z przedstawicieli sektora biznesu, mianowicie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich partnerami w ramach projektu, będą przedstawiciele kolejne grupy docelowej - instytucje otoczenia biznesu, w szczególności :izby gospodarcze, izby handlowe, agencje rozwojowe, itp. Ostatnią, trzecią grupą docelową projektu będzie reprezentowana przez przedstawicieli samorządów regionów partnerskich.

Taka reprezentacja grup docelowych w projekcie sprawi, że w budowie sieci będą uczestniczyły przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych na różnym poziomie w rozwój gospodarczy regionów, partnerów projektu co sprawi, że komunikacja i rozwój kontaktów gospodarczych stanie sie bardziej efektywny i skuteczny w dłuższej perspektywie.

W wyniku realizacji projektu powstaną regionalne struktury wspierające rozwój kontaktów,  bezpośrednie powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami z sektora MŚP z Polski i Czech oraz  zwiększy się ilość spotkań umożliwiających  wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi leżącymi na terenie pogranicza w tym w szczególności: Kraju Morawsko – Śląskiego, i Województwa Opolskiego. Działania projektu wpisują się w założenia powstałego 2013 r. EUWT TRITIA. Więcej o projekcie: http://biznetwork.kr-moravskoslezsky.cz/

Partner Wiodący Projektu: Kraj Morawsko-Śląski (Republika Czeska)

Partner 1 Projektu: Województwo Opolskie (reprezentowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)

Partner 2 Projektu: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych

Budżet projektu ogółem: 198 617,42 EUR

  • Kraj Morawsko-Śląski  - 96 510,32EUR
  • Województwo Opolskie – 76 623,10 EUR
  • Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych -25 484,00 EUR

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, sektor badawczo- rozwojowy, jednostki samorządowe z terenu woj. opolskiego.

Planowane działania:

  • analiza branż wykazujących potencjał współpracy (1)
  • kurs j. czeskiego (Partner 1 Projektu) oraz języka polskiego (Partner Wiodący 1)
  • weekendowe warsztaty językowe (2)
  • spotkania branżowe (16)
  • konferencje (2)
  • giełdy kooperacyjne (2)
  • publikacje (5)

 

KONTAKT: 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
Anna Juszczyszyn
Dział Przedsiębiorczości
ul. Spychalskiego 1 a
45-716 Opole
tel. +48 77 403 36 49
fax.: +48 77 403 36 09
e-mail: a.juszczyszyn@ocrg.opolskie.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
Łukasz Kucharski
Dział Innowacji
ul. Spychalskiego 1 a
45-716 Opole
tel. +48 77 403 36 63
fax.: +48 77 403 36 09
e-mail: l.kucharski@ocrg.opolskie.pl

 

 


 


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard