Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Partner Innowacji

UWAGA PRZEDSIĘBORCY !

BEZPŁATNE WSPARCIE DORADCZE


Zapraszamy do udziału w Projekcie:

„Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji.” Projekt realizowany jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.2.1  „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas realizacji Projektu: od 1 stycznia 2015 r., do 30 listopada 2015 r.

Projekt Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji:

 • Stanowi kontynuację rozszerzenia najlepszych dobrych praktyk zaadaptowanych na Opolszczyźnie
  z regionu Dolnej Austrii w ramach projektów ORIS I, ORIS II i ORIS III.
 • Jest próbą współpracy jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii.
 • Jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, służący budowie efektywnego regionalnego systemu innowacji z wykorzystaniem sprawdzonego narzędzia, jakim jest bezpłatna usługa Partnera Innowacji, w oparciu o transparentny katalog usług opolskich jednostek B+R i system finansowego wsparcia transferu technologii.

Projekt skierowany jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw z branż: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, meblarskiej, drzewnej i usługowej - mających siedzibę na terenie województwa opolskiego, nie podlegających wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis. 

W ramach projektu przedsiębiorstwo otrzymuje dwa pakiety obszarów wsparcia, które będą realizowane przez Naukowca oraz Partnerów Innowacji:

Pierwszy obszar – realizowany przez Naukowca:

 • Opracowanie przez 20 naukowców posiadających stopień naukowy, zatrudnionych na umowę
  o pracę na uczelni wyższej, dokumentacji wdrożeniowej dla firm z branż: metalowej, chemicznej, drzewnej, spożywczej, energetycznej, budowlanej, usługowej.

Drugi obszar – realizowany przez Partnera Innowacji:

 • Usługa doradcza, polega na badaniu i analizie potencjału innowacyjnego firmy.
 • Przygotowaniu i przedstawieniu przez Partnerów Innowacji zestawu rekomendowanych działań/projektów innowacyjnych, służących szybkiemu rozwojowi firmy (marketing, usługa, organizacja, zarządzanie, eksport, pozyskanie kapitału na rózwój, współpraca z sektorem B+R).
 • Wsparcie to przewidziane jest dla 30 mikro, małych i średnich firm z województwa opolskiego.
 • Wsparcie jest bezpłatne.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w ramach projektu pn. Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym doradztwie Partnerów Innowacji dla firm sektora MŚP.

Umów się już dziś na bezpłatną usługę doradczą

Wzór umowy

Wzór umowy (Word)

Regulamin

Regulamin (Word)

Regulamin z dnia 23.09.2015r.

Wykaz Przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Projekcie

Ogloszenie o naborze uzupełniającym

ogłoszenie o naborze uzupełniającym 29.09.2015

Protokół z wyboru 6.10.2015

załącznik nr 4 -formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorstwa

Protokół uzupełniający

 


Biuro Projektu

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Innowacji

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

tel.: +48 77 40 33 663 

Kierownik Projektu - Rafał Klimek

Partner Innowacji - Justyna Kurzydło

Partner Innowacji - Aleksandra Niedźwiedź

Specjalista ds. rozliczeń i promocji - Daria Starzyńska

 

 

 dokumenty do pobrania


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard