Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Naukowcy pracują dla biznesu dzięki wsparciu OCRG

Naukowcy pracują dla biznesu dzięki wsparciu OCRG

W ubiegłym tygodniu w siedzibie OCRG podpisana została pierwsza umowa w ramach Projektu Partner Innowacji- symbioza biznesu z nauką   w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach umowy Pani Katarzyna Dziubek -doktor nauk chemicznych z Uniwersytetu Opolskiego  podjęła się zadania polegającego na opracowaniu raportu z badań identyfikacyjnych substancji chemicznych pod kątem wymagań w europejskim systemie rejestracji chemikaliów REAH dla firmy MEXEO z Kędzierzyna Koźla.

Ze strony Organizatora w podpisaniu umowy uczestniczyli: Dyrektor OCRG Pan Roland Wrzeciono oraz Pan Dariusz Mazurczak Zastępca Dyrektora OCRG ds. Rozwoju Gospodarczego. Na podpisanie umowy czeka jeszcze kolejnych 19 naukowców i tyle samo firm z Opolszczyzny (Foto).

O Projekcie

Projekt skierowany jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw z branż: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, meblarskiej, drzewnej i usługowej - mających siedzibę na terenie województwa opolskiego, nie podlegających wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis.  W ramach projektu przedsiębiorstwo otrzymuje dwa pakiety obszarów wsparcia, które będą realizowane przez Naukowca oraz Partnerów Innowacji:

Pierwszy obszar – realizowany przez Naukowca:

  • Opracowanie przez 20 naukowców posiadających stopień naukowy, zatrudnionych na umowę
    o pracę na uczelni wyższej, dokumentacji wdrożeniowej dla firm z branż: metalowej, chemicznej, drzewnej, spożywczej, energetycznej, budowlanej, usługowej.

Drugi obszar – realizowany przez Partnera Innowacji:

  • Usługa doradcza, polega na badaniu i analizie potencjału innowacyjnego firmy.
  • Przygotowaniu i przedstawieniu przez Partnerów Innowacji zestawu rekomendowanych działań/projektów innowacyjnych, służących szybkiemu rozwojowi firmy (marketing, usługa, organizacja, zarządzanie, eksport, pozyskanie kapitału na rózwój, współpraca z sektorem B+R).
  • Wsparcie to przewidziane jest dla 30 mikro, małych i średnich firm z województwa opolskiego.

Wsparcie jest bezpłatne !

 

Biuro Projektu

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Innowacji

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

tel.: +48 77 40 33 663 

Kierownik Projektu - Rafał Klimek

Partner Innowacji - Justyna Kurzydło

Partner Innowacji - Aleksandra Niedźwiedź

Specjalista ds. rozliczeń i promocji - Daria Starzyńska

 

 

 
mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard