Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Spotkania branżowe

"Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

„Opolska Platforma Innowacji”

 nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00 z dnia 10.12.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, iż trwają obecnie spotkania branżowe w województwie opolskim z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla firm z sektora energetycznego, budowlanego, metalowo-maszynowego, drzewno-meblarskiego oraz rolno-spożywczego poświęcone przedstawieniem i omówieniem nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkanich proszone są o kontakt tel. 77 / 403 36 63 Łukasz Kucharski lub l.kucharski@ocrg.opolskie.pl.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard