Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” Regionalnego Program

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego informuje, iż Uchwałą nr 1119/2015 r. z dnia 22 września b.r. zatwierdził Listę rankingową oferentów oraz dokonał wyboru Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard