Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Konferencja Odrzańska - Zaproszenie

"Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

„Opolska Platforma Innowacji”

 nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00 z dnia 10.12.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, iż 16 listopada o godz. 10.00 w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu odbędzię się IV Konferencja Odrzańska pt. "Odrzańska droga wodna stan obecny i perspektywiczny, znaczenie dla gospodarki regionu" organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną.

 

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o kontakt tel. 77 / 403 36 63 Łukasz Kucharski lub l.kucharski@ocrg.opolskie.pl.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard