Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Regionalne Agendy Naukowo - Badawcze

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zaprasza jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

RANB stanowią instrument wsparcia w ramach osi 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Przedmiotem wsparcia będą badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę lidera pełni jednostka naukowa. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie wpisywanie się projektu w jeden z obszarów tematycznych, określany mianem agendy naukowo-badawczej.

Samorząd Województwa Opolskiego uczestniczy obecnie z pracach nad ostatecznym kształtem procesu identyfikacji RANB.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja istotnych dla regionu zakresów tematycznych i zagadnień badawczych.  Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie katalogu zakresów tematycznych, które mają szansę uzyskać miano agend badawczych, w ramach których Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi nabór w formie konkursu dla projektów badawczych z całego kraju. Istotne jest więc, by zgłoszone przez region propozycje tematów były spójne z potrzebami jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Aby zgłosić propozycję zakresu tematycznego oraz zagadnień badawczych, należy wypełnić zgodnie ze wzorem załączoną fiszkę i przesłać ją do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodatki  na adres mailowy biuro@ocrg.opolskie.pl do dnia 29 lutego  2016 r., w tytule wiadomości wpisując: „Propozycja zagadnień badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych”.  Należy ponadto zwrócić uwagę, że zakres zgłaszanych zagadnień badawczych musi być spójny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa opolskiego.

Zgłoszone zakresy tematyczne i zagadnienia badawcze muszą posiadać potencjał do komercjalizacji we współpracy z biznesem.

Szczegółowe informacje na temat procesu wyłaniania agend naukowo-badawczych oraz projekt fiszki zgłaszającej proponowane zagadnienia badawcze znajdują się w załączniku poniżej. W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem mechanizmu identyfikacji RANB, treść załączników może ulec zmianie.

Założenia RANB

Fiszka

dokumenty do pobrania


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard