Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

OGŁOSZENIE NABORU DO PROJEKTU "OPOLSKI PROGRAM STAŻOWY"


 

Szanowni Państwo z największą przyjemnością ogłaszamy nabór do drugiej edycji 

 "Opolskiego programu stażowego"

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły, miesięcznie, zaczynając od maja 2016 roku. Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie do 15 dnia każdego miesiąca w Biurze Projektu od godziny 9.00 do 13.00 lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Opolski program stażowy”, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole (decyduje data wpływu do Biura Projektu).

 

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Wzór umowy stażowej.pdf

Zarządzenie nr 23_2016.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf

załącznik nr 2 formularz rekrutacyjny.doc

załącznik nr 3 oświadczenie kandydata do udziału w projekcie.doc

załącznik nr 4 zgoda rodzica opiekuna prawnego na udzia osoby nieletniej w projekcie.doc

załącznik nr 5 karta oceny kandydata-kandydatki do projektu.doc

załącznik nr 6 formularz danych osobowych.doc

załącznik nr 7 deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc

załącznik nr 8 oświadczenie uczestnika projektu.doc

załącznik nr 9 oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację własnego wizerunku.doc

załącznik nr 10 oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.doc

załącznik nr 12 lista obecności.doc

załącznik nr 13 zasady zwrotu kosztów przejazdu.doc

zgoda na przjęcie stażysty.doc


 

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole III pietro

tel. 77 403 36 06

email: staze@ocrg.opolskie.pl

 
mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard