Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Kolejny nabór w OCRG dla przedsiębiorców

75 mln zł – to pula unijnego wsparcia w kolejnym naborze ogłoszonym właśnie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z puli Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Opolskiego na lata 2014-2020. Nabór dotyczy dofinansowania inwestycji związanych z tzw. infrastrukturą usług społecznych.

Kierowany jest do mikro, małych i średnich firm z woj. opolskiego. Pieniądze można w nim pozyskać na adaptację, remont lub przebudowę lokalu czy budynku, a także na budowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku, a inwestycje te – zarówno w infrastrukturę, jak i wyposażenie lokali i budynków - mają dawać możliwość świad

 

czenia usług na rzecz tzw. osób niesamodzielnych, np. niepełnosprawnych czy starszych.

Planowane przez przedsiębiorców w ramach tego naboru inwestycje mogą dotyczyć dziennych lub całodobowych domów opieki, a także tzw. mieszkań wspieranych (np. dla osób starszych) czy mieszkań treningowych (np. dla osób opuszczających domy dziecka).

„W ramach takiego projektu można też - jako element uzupełniający – realizować usługi opiekuńcze czy asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej” – mówi Małgorzata Adamska, zastępca dyrektora

 

OCRG ds. Wyboru Projektów, Informacji i Promocji.

 

Zainteresowane naborem firmy będą mogły składać wnioski od 11 do 18 lipca. W zależności od typu firmy mogą uzyskać od 45 do 70 proc. dofinansowania. Minimalna kwota dofinansowania w ramach tego naboru to 500 tys. zł, maksymalna – 7,5 mln zł.

Warto też zaznaczyć, że pula 75 mln zł, dostępna w ramach tego naboru, podzielona została terytorialnie pomiędzy subregiony (brzeski - 7 539 590 zł; kędzierzyńsko-kozielski 12 705 969 zł; północny - 14 111 539 zł; południowy – 17 683 695 zł oraz Aglomeracja Opolska) 22 959 205 zł).

„Przeprowadzona w woj. opolskim specjalna analiza, będąca załącznikiem do naboru wskazała, że na Opolszczyźnie są miejsca, gdzie nie ma placówek, których tworzenie chcemy wesprzeć. Dzieląc ogólną pulę na subregiony chcieliśmy zadbać o to, by tego typu placówki powstawały możliwie równomiernie, by służyć mieszkańcom całego województwa” – dodaje Adamska.

 

Przypomnijmy, że jest to już kolejny nabór dla firm, jaki ogłosiło OCRG w ramach RPO woj. opolskiego na lata 2014-2020.

W kwietniu podpisano pierwsze umowy z firmami w ramach naboru dot. współpracy gospodarczej i promocji. Pozyskane w nim dofinansowanie przedsiębiorcy mogą wykorzystać np. na wdrażanie nowych strategii biznesowych; promocję firm w kraju i za granicą; wchodzenia na nowe rynki; wprowadzanie na rynek nowych produktów czy usług; zwiększanie eksportu czy udział w targach i gospodarczych imprezach promocyjnych.

W sumie w ramach naboru dot. współpracy gospodarczej i promocji do OCRG złożone zostały 104 wnioski o unijne dofinansowanie. Po ocenie do dofinansowania zatwierdzono 50 z nich. Dostaną one łącznie w ramach tego naboru 14,65 mln zł. Dotychczas podpisano umowy z większością z zakwalifikowanych do dofinansowania firm.

Także w kwietniu OCRG zakończyło nabór na innowacje w przedsiębiorstwach. Założona w nim kwota pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 95 mln zł. Pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie w ramach tego naboru wpłynęły 54 wnioski na łączną sumę dofinansowania ok. 180 mln zł. Trwa ocena formalna i merytoryczna projektów.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na innowacje w przedsiębiorstwa w tym okresie przeznaczonych ma być ok. 61,6 mln euro, a na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano łącznie ponad 160 mln euro.

 

Szczegółowy opis naboru dot. infrastruktury usług społecznych wraz np. z jego regulaminem znajduje się tu:

http://rpo.ocrg.opolskie.nsf.pl/nabor-88-10_1_2_infrastruktura_uslug_spolecznych.html


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard