Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Społeczeństwo

Przeobrażenia, które dokonały się w naszym regionie, nie byłyby możliwe bez największego bogactwa tej ziemi - żyjących tu ludzi, przyzwyczajonych do ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, pełnych zapału do podejmowania nowych działań.

Opolskie to region, który cechuje bogactwo tradycji i zgodne współdziałanie różnych kultur - polskiej, czeskiej i niemieckiej. To sprawia, że mieszkańcy regionu są otwarci na kontakty zagraniczne i wymianę doświadczeń. Wielu z nich pracuje w krajach Unii Europejskiej, głównie w Niemczech, Austrii, Holandii i Belgii. Kontakty te pozwalają przenosić na rynek województwa wzorce i standardy pracy istniejące w tych krajach, wpływają na wzrost kwalifikacji kadr w regionie, dają doskonałą znajomość wymogów stawianych przez pracodawców zachodnioeuropejskich. Powracając do regionu ludzie ci tworzą nowe miejsca pracy, wzmacniając sektor małej i średniej przedsiębiorczości, wykorzystując swoje bogate doświadczenie z europejskiego rynku pracy.

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Środki akademickie
Rosnący poziom kwalifikacji mieszkańców regionu jest jednym z czynników stymulujących rozwój gospodarczy województwa. Głównym ośrodkiem akademickim regionu jest Opole, w którym kształci się około 37 tysięcy studentów, co stanowi jedną czwartą mieszkańców miasta.

Tu swoje siedziby mają największe uczelnie regionu:
Uniwersytet Opolski - największa i najbardziej prestiżowa opolska uczelnia, kształcąca m.in. kadry ekonomiczne.
Politechnika Opolska - duża uczelnia techniczna regionu, którą corocznie opuszczają specjaliści z zakresu budownictwa, automatyki i robotyki, elektrotechniki i telekomunikacji, informatyki, mechaniki i budowy maszyn, kształcąca także specjalistów w języku niemieckim i angielskim.

W Opolu mieści się również Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji - największa niepubliczna uczelnia wyższa regionu przygotowująca kadry do zarządzania firmami,
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa - przygotowująca kadry dla służby zdrowia, Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

W regionie funkcjonują jeszcze
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, przygotowująca m. in. kadry techniczne i konserwacji zabytków oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

Społeczeństwo

 

W województwo opolskim funkcjonuje 10 szkół wyższych, w których studiuje łącznie około 41 tysięcy osób.

 

Instytuty naukowe

 _mce_src=Ważną rolę w rozwoju regionu pełnią instytuty naukowe:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych -zajmuje się proekologicznymi i energooszczędnymi technologiami wytwarzania służącymi zmniejszaniu szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko, nowymi technologiami wytwarzania materiałów budowlanych z wykorzystaniem surowców odpadowych, badaniem jakości surowców stosowanych do produkcji materiałów budowlanych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w procesach technologicznych.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi badania skupione na chemicznej przeróbce surowców i półproduktów dla przemysłu tworzyw sztucznych i włókien.
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, prowadzący od lat interdyscyplinarne badania społeczeństwa całego Śląska, w tym zwłaszcza województwa opolskiego.  

 


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard