Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Projekt ponadnarodowy ORIS 2

 

 
 

 

 

 Projekt ORIS II:

Projekt ponadnarodowy „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II” (Otwieranie Regionalnego Systemu Innowacji w Województwie Opolskim II) - w skrócie ORIS II - ma na celu kontynuacje otwierania regionalnego sytemu innowacji na Opolszczyźnie na kolejne dobre praktyki wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji regionów Unii Europejskiej.
Bardzo praktyczny wymiar w projekcie ma adaptacja dobrej praktyki pn. „Technology and Innovation Partner Coaching Methodology” (TIP CM) Dolnej Austrii oraz stworzenie Portalu ORIS - nowego narzędzia wsparcia regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie.

 

Okres realizacji projektu: 1.04.2010 – 31.03.2012


Cele projektu:

1.    Podniesienie świadomości firm na temat innowacji i zachęcanie do podejmowania działań innowacyjnych,
2.    Bardziej efektywne wykorzystanie wiedzy i potencjału B+R w regionie,
3.    Podniesienie jakości usług świadczonych dla firm w ramach regionalnego systemu innowacji poprzez wprowadzenie nowego podejścia - „proactive approach”,
4.    Wzmocnienie współpracy pomiędzy aktorami regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie poprzez utworzenie skutecznego interaktywnego narzędzia komunikacji, 
5.    Zapewnienie transparentnej informacji o aktorach regionalnego systemu innowacji,
6.    Promowanie firm innowacyjnych,
7.    Transfer wiedzy eksperckiej do regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie.

 

Adresaci projektu:

1.    Instytucje i podmioty wspierające innowacyjność firm z woj. opolskiego (instytuty B+R, uczelnie wyższe, inkubatory, parki technologiczne, itp.)
2.    Firmy z województwa opolskiego – bezpośrednie wsparcie Partnerów Innowacji, którzy pomogą określić innowacyjny potencjał firmy i skontaktują firmę z odpowiednim partnerem.
3.    Aktorzy regionalnego systemu innowacji – wsparcie poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Dolnej Austrii

 

 

Spodziewane efekty projektu:

•    Lepsza  współpraca między aktorami regionalnego systemu innowacji (naukowcami, instytucjami B+R i MŚP);
•    Lepsze wykorzystanie potencjału B+R w woj. Opolskim;
•    Większa świadomość MŚP nt. znaczenia innowacji;
•    Transparentny system informacji nt. RSI i promowania firm innowacyjnych;
•    Wymiana doświadczeń we wdrażaniu polityki innowacji w Dolnej Austrii i na Opolszczyźnie;
•    Partnerstwo między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RSI w Dolnej Austrii i na Opolszczyźnie;
•    Bardziej efektywne wdrażanie RSI w województwie opolskim.

 

Projekt pn.: „ORIS II” realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”. 

_____________________________________________________________________


Zapraszamy do udziału w projekcie Firmy „otwarte na innowacje”

Nowa bezpłatna usługa dla Firm polega na określeniu potencjału innowacyjnego danego przedsiębiorstwa i skontaktowaniu firmy z odpowiednim partnerem, świadczącym usługi, które ułatwią wdrożenie innowacji.

Kto może zgłosić się do udziału w projekcie?
Firmy „otwarte na innowacje” – przedsiębiorstwa z województwa opolskiego, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i promować się jako firmy innowacyjne.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Firmy „otwarte na innowacje” mogą liczyć na następujące korzyści:
•    Analizę potencjału innowacyjnego;
•    Strategię innowacji w ok.2 godziny;
•    Zaproponowanie partnera, który pomoże wdrożyć w Firmie innowacyjne rozwiązanie;
•    Promocję Firmy i projektów innowacyjnych;

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Partnerami Innowacji: Magdaleną Dąbrowską lub Robertem Maksymowiczem, pod nr telefonu: 77 441 99 95.   

_____________________________________________________________________

 

Zapraszamy do współpracy firmy gotowe świadczyć odpłatne usługi ułatwiające wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje projekt „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II” (ORIS II), którego celem jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie opolskim m.in. poprzez wprowadzenie usługi Partnera Innowacji (PI). Usługa polega na określeniu potencjału innowacyjnego danego przedsiębiorstwa i skontaktowaniu firmy z odpowiednim partnerem, świadczącym usługi, które ułatwią wdrożenie innowacji.
Narzędziem pracy Partnera Innowacji jest Baza Firm ORIS, w której znajdą się  potencjalni usługodawcy. Przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem współpracy z PI jako usługodawcy  świadczący usługi w zakresie:
•    marketingu
•    doradztwa strategicznego
•    doradztwa finansowego
•    public relations
•    aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne dla MŚP
•    zarządzania jakością
•    consultingu
•    techniki i technologii
•    usług informatycznych
•    usług budowlanych
•    outsourcingu
•    i innych prowadzących do wprowadzenia innowacji    


prosimy o zgłoszenie swojego udziału w projekcie poprzez umieszczenie firmy
w Bazie Firm ORIS. Aby zgłosić firmę należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz
i odesłać go na adres: oris@ocrg.opolskie.nsf.pl .

W jaki sposób usługodawcy będą kontaktowani z firmami?
•    W początkowej fazie projektu spośród znajdujących się w bazie firm, Partner Innowacji zaproponuje, zgodnie z kolejnością zgłoszeń te, których zakres usług najlepiej odpowiada zidentyfikowanym potrzebom usługobiorcy.
•    W kolejnych fazach projektu, w pierwszej kolejności polecane będą usługi firm, najwyżej ocenionych przez usługodawców w ankiecie badającej zadowolenie klienta. Wyniki ankiet będą znane jedynie członkom zespołu projektowego i firmie – usługodawcy.
•    Ponadto preferowani będą usługodawcy mający siedzibę główną na terenie województwa opolskiego. Jednak w przypadku braku konkretnej usługi w ofercie Partnera Innowacji, polecane będą także firmy spoza województwa opolskiego.
•    Koszty wykonania usługi pokrywane będą przez usługobiorcę. Celem realizowanej usługi powinno być wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania.
•    Umieszczenie danych usługodawcy w bazie jest całkowicie bezpłatne. Usługodawca zgłaszając się do projektu wyraża zgodę na udzielenie informacji Członkom zespołu projektowego o przebiegu wykonanej usługi, poprzez wypełnienie krótkiego formularza. Informacja ta zostanie wykorzystana do celów statystycznych
w realizowanym projekcie.

Dlaczego warto zgłosić się do udziału w projekcie?
Firmy – usługodawcy biorące udział w projekcie mogą liczyć na następujące korzyści:
•    łatwy, bezpłatny dostęp do nowej grupy potencjalnych klientów;
•    uzyskanie szczegółowej informacji z badania poziomu zadowolenia klienta, pozycjonującej firmę na tle innych, anonimowych usługodawców z tej samej branży;
•    uczestnictwo w ponadnarodowym projekcie, mającym na celu rozwijanie i „otwieranie” Regionalnego Sytemu Innowacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Partnerami Innowacji: Magdaleną Dąbrowską lub Robertem Maksymowiczem, pod nr telefonu: 77 441 99 95.   

_____________________________________________________________________ 

Odwiedź Portal ORIS - www.oris.opolskie.pl

_____________________________________________________________________

Zespół Projektu ORIS II:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Innowacji

Małgorzata Zając (Starzec) – Kierownik projektu ORIS II
m.starzec@ocrg.opolskie.nsf.pl; tel.: +48 77 441 99 97

Marcin Staniszewski – Specjalista ds. adaptacji TIP CM
m.staniszewski@ocrg.opolskie.nsf.pl; tel.: +48 77 441 99 97

Partnerzy Innowacji:
Robert Maksymowicz
r.maksymowicz@ocrg.opolskie.nsf.pl; tel.: +48 77 441 99 95

Magdalena Dąbrowska
m.dabrowska@ocrg.opolskie.nsf.pl; tel.: +48 77 441 99 95

 

 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

dokumenty do pobrania


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard