Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Administracja

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Do zakresu obowiązków DOA należy: prowadzenie całokształtu spraw związanych z rekrutacją pracowników, prowadzenie spraw kadrowych, organizacja szkoleń wewnętrznych, sporządzanie i rejestr umów i zarządzeń wewnętrznych, prowadzenie kancelarii i obsługa sekretariatu oraz gospodarka mieniem OCRG.

Dział Organizacyjno-Administracyjny

           Barbara Rokosz
           tel.:077 40 33 630
           e-mail: b.rokosz@ocrg.opolskie.pl 

          Marta Hofman
           tel.:077 40 33 630
           e-mail: m.hofman@ocrg.opolskie.pl 

 

Dział Radców Prawnych

Do zakresu działań DR należy:prowadzenie spraw z zakresu obsługi prawnej Centrum, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie zarządzeń oraz umów cywilno - prawnych, przygotowywanie wniosków, wystąpień i pism procesowych do sądów i organów administracji.

Stanowisko Audytu Wewnętrznego

Do zakresu Stanowiska audytu wewnętrznego należy:przygotowanie rocznych planów audytu wewnętrznego, wykonywanie czynności doradczych, przeprowadzenie zadań audytowych obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli Centrum pod względem ich adekwatności, efektywności i skuteczności, sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych i czynności doradczych oraz prowadzenie bieżących i stałych akt audytu. mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard