Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

28 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 1556/2015 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 72 (Uszczegółowienie).


Poniżej zamieszczamy wersję nr 72 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard