Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Raporty i analizy

20 Czerwca 2016r.
Łukasz Krawczyk
Lokalni producenci promowali się na Olesno Food Festival Pokazy kulinarne w wykonaniu uczniów oleskich szkół, degustacja lokalnych smakołyków serwowanych przez producentów skupionych w Oleskim Koszyku, konkursy kulinarne – m.in. takie atrakcje czekały na uczestników OK Olesno Food Festival.   Impreza odbyła się w ostatni piątek i sobotę (17-18 czerwca) na Rynku w Oleśnie. Można było na niej podpatrzeć, jak pięknie ozdobić przyrządzone z lokalnych pr...
20 Czerwca 2016r.
Łukasz Krawczyk
Benchmarking w Dobrotece Przedstawiciele kilku firm skupionych w opolskim Klubie 150 spotkali się po raz kolejny, by wymienić się cennymi doświadczeniami. Tym razem tematem przewodnim benchmarkingu w Dobrotece było łączenie biznesowej działalności firm z aktywnością edukacyjną.   Gospodarze spotkania – Rafał Desczyk i Jan Cegiełka – opowiadali m.in. o organizowanych przez Dobrotekę od lat wystawach, wykładach i spotkaniach z projektantami, pomocy studentom w realizowaniu prac dyplomowyc...
24 Września 2015r.
Marcin Kula
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego informuje, iż Uchwałą nr 1119/2015 r. z dnia 22 września b.r. zatwierdził Listę rankingową oferentów oraz dokonał wyboru Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. na partnera spoza sektora fi...
21 Września 2015r.
Łukasz Kucharski
"Inwestujemy w Twoją przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionuDziałanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologicznyPoddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw „Opolska Platforma Innowacji”  nr d...
20 Kwietnia 2015r.
Łukasz Kucharski
2 Czerwca 2016r.
Łukasz Kucharski
            Efektywność energetyczna w gminie i w firmie? Nowa ustawa o OZE, Programy Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin na te i wiele innych zagadnień będzie można znaleźć odpowiedź podczas Trzeciego Opolskiego Kongresu Energetycznego (OKEN III), który odbędzie się 9 czerwca br. w Opolu. OKEN może stać się miejscem, gdzie cyklicznie specjaliści z ramienia instytucji naukowych, publicznych oraz prywatnych inwestorów będą wymienia...
14 Kwietnia 2015r.
Łukasz Kucharski
Szanowni Państwo, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z Krajem Morawsko-Śląskim oraz Opolską Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję kończącą projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (program konferencji w załączeniu). Gośćmi niniejszego wydarzen...
8 Kwietnia 2015r.
Łukasz Kucharski
Naukowcy pracują dla biznesu dzięki wsparciu OCRG W ubiegłym tygodniu w siedzibie OCRG podpisana została pierwsza umowa w ramach Projektu Partner Innowacji- symbioza biznesu z nauką   w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach umowy Pani Katarzyna Dziubek -doktor nauk chemicznych z Uniwersytetu Opolskiego  podjęła się zadania polegającego na opracowaniu raportu z badań identyfikacyjnych substancji chemicznych pod kątem wymagań w e...
mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard