Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Raporty i analizy

24 Września 2015r.
Marcin Kula
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego informuje, iż Uchwałą nr 1119/2015 r. z dnia 22 września b.r. zatwierdził Listę rankingową oferentów oraz dokonał wyboru Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. na partnera spoza sektora fi...
21 Września 2015r.
Łukasz Kucharski
"Inwestujemy w Twoją przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionuDziałanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologicznyPoddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw „Opolska Platforma Innowacji”  nr d...
4 Września 2015r.
Anna Tęgosik
W tym roku w Opolskiem jesień będzie należałą do producentów żywności. Szykuje się promocja regionalnych marek na targach Polagra Food w Poznaniu oraz wielkie doroczne święto branży na Opolszczyźnie - V Kongres Spożywczy. W ramach obu wydarzeń OCRG stworzy stoiska promocyjne, promując opolskie produkty i eksponując największe i najsmaczniejsze atuty sektora spożywczego w regionie. Wszystkie firmy z terenu województwa opolskiego, które w tym roku na targach Polagra Food w Po...
3 Września 2015r.
Anna Tęgosik
Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy ekspertyzę "Wymagania weterynaryjne w zakresie wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy Polską a Unią Celną oraz Polską a Ukrainą ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw województwa opolskiego i potencjalnych partnerów z Ukrainy, Azerbejdżanu i krajów Unii Celnej ( Armenia, Białoruś, Kazachstan, Rosja) realizowanej w ramach projektu Opolska Platforma Innowacji współfinansowanego ze środkó...
2 Września 2015r.
Ewa Dudik
Szanowni Państwo, W imieniu Pana Rolanda Wrzeciono – Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Pana Lesława Tomczaka – Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję pn. ,,Pożądana KOLABoracja” -  branżowe spotkanie Przedsiębiorców i Dyrektorów Szkół Zawodowych, które odbędzie się 10.09.2015 r. o godz. 10:00 w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu przy ul. Wrocławskie...
2 Września 2015r.
Ewa Dudik
Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Izbę Gospodarczą Śląsk, pn. Dystrybucja towarów i usług na terenie Niemiec. Przygotowanie do eksportu.   Szczegóły organizacyjne:   Termin: 17.09.2015, godz. 9.00 - 15.00                 Prelegenci:Roland Schmidt (Director Economic Promotion and Development gwSaar)Stefan L. Eckert (Prezes SaarLorLux-Pol, Dyrektor Generalny Verano ...
27 Sierpnia 2015r.
Przemysław Burtny
Szanowni Państwo Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają na spotkania: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje”, które odbędą się 2 września 2015 r. w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie.  Szczegółowe informacje: http://rpo.opolskie.pl/?p=4619
26 Sierpnia 2015r.
Michał Durzyński
OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI informuje, że z dniem 25 sierpnia 2015 roku zakończył sie nabór na staże absolwenckie w ramach projektu Opolski prgogram stażowy dla absolwentów.
mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard